Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση προμήθειας ηλεκτρολογικών εν γένει ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου …
Ημερομηνία: 06.12.2013 10.30 – 11.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

O Δήμος Λέσβου προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, κατά ομάδα ειδών και συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρολογικών εν γένει ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κ.λ.π. για τις ανάγκες συντήρησης του δημοτικού φωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 130.582,94 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%).
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 6.12.2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10.30 π.μ. ώρα λήξης 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην Μυτιλήνη.

Aναλυτικά :

  • Η περίληψη διακήρυξης εδώ
  • Ολόκληρη η μελέτη εδώ
  • Διευκρινήσεις επί της μελέτης εδώ