Ένα ακόμα σημαντικό έργο δημοπρατείται στις 12 Ιουλίου 2011 από τον Δήμο Λέσβου. Πρόκειται για το έργο «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) του Δήμου Πολιχνίτου Λέσβου (Δ.Δ. Λισβορίου, Δ.Δ. Βρίσας, Δ.Δ. Βασιλικών, & Δ.Δ. Σταυρού), ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στις 533.805,31 Ευρώ. Χρηματοδοτείται δε από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 κατά 77,52% και από Εθνικούς πόρους κατά 22,48%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου μέχρι και τις 7 Ιουλίου 2011.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου