Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: «Aποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση “ΟΞΥΣ” του Δήμου Πολιχνίτου, Λέσβου»
Ημερομηνία: 22.01.2013 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:
«Aποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήητων (ΧΑΔΑ) στη θέση “ΟΞΥΣ” του Δήμου Πολιχνίτου, Λέσβου»

Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ