Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: “Τοίχος αντιστήριξης στην Αχιβάδα”
Ημερομηνία: 27.07.2010 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

 

Περιγραφή

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αρ. Διακήρυξης 11075
Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:
«ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΧΙΒΑΔΑ»
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 20.07.2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. και με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 10.00 π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Μυτιλήνης Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 (1ος όροφος γραφείο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.).
Μυτιλήνη, 06.07.2010
Ο Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης
Πατερέλλης Παντελής Η αναλυτική διακήρυξη