Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ»
Ημερομηνία: 04.11.2013 09.30 – 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

O Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ», με προϋπολογισμό 59.981,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΥΠΑ).

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 4.11.2013 , ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 9.30 π.μ. ώρα λήξης 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην Μυτιλήνη.

Aναλυτικά :
  • Η περίληψη διακήρυξης εδώ
  • Η πλήρης μελέτη εδώ