Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: «Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5χ5 στον Αγ. Παντελεήμονα (Βουναράκι)»
Ημερομηνία: 20.04.2010 09.30 – 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:

«Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5χ5 στον Αγ. Παντελεήμονα (Βουναράκι)»

Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ.