Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο :

«Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στη θέση Πράστιο Πλωμαρίου»

Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ .