Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: «Κατασκευή κρηπιδώματος στο λιμενίσκο Λουτρών»
Ημερομηνία: 24.08.2010 09.30 – 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:
«Κατασκευή κρηπιδώματος στο λιμενίσκο Λουτρών».
Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ.