Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Κάστρου Μυτιλήνης (β’ φάση)»
Ημερομηνία: 18.05.2010 09.30 – 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:
«Ηλεκτροφωτισμός Κάστρου Μυτιλήνης (β’ φάση)».

Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ.