Δημοπρατείται από τον Δήμο Λέσβου στις 12 Μαρτίου 2013 το έργο «Εργασίες πλακόστρωσης στην οδό Κομνηνάκη», ο προϋπολογισμός  του οποίου, ανέρχεται στο ποσό των 365.169,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Το εν λόγω έργο, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου