Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: “Εργασίες Βελτίωσης Υποδομών στο Παιδικό Σταθμό ΠΙΚΠΑ της Δ. Κ. Μυτιλήνης”
Ημερομηνία: 05.06.2012 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:

«Εργασίες Βελτίωσης Υποδομών στο Παιδικό Σταθμό ΠΙΚΠΑ της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης»

Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ.