Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: «Επισκευή του κτιρίου οπού στεγάζεται το τοπ. συμβ. & το εκλ. κεν. δ.δ. Αλυφαντών»
Ημερομηνία: 13.04.2010 09.30 – 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αρ. Διακήρυξης 4470

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:

«Επισκευή του κτιρίου οπού στεγάζεται το τοπ. συμβ. & το εκλ. κεν. δ.δ. Αλυφαντών»

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 13.04.2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. και με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 10.00 π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Μυτιλήνης Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 (1ος όροφος γραφείο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) .

Μυτιλήνη, 15.03.2010
Ο Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης
Πατερέλλης Παντελής