Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: “Επισκευές, εγκατάσταση θέρμανσης … στο Μουσείο Θεοφίλου”
Ημερομηνία: 20.12.2011 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:

«Επισκευές, εγκατάσταση θέρμανσης και κατάλληλου τεχνητού φωτισμού στο Μουσείο του Θεοφίλου»

Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ.