Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ”
Ημερομηνία: 30.08.2011 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ»

Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ.