Ένα ακόμα σημαντικό έργο δημοπρατείται στις 23 Αυγούστου 2011 από τον Δήμο Λέσβου. Πρόκειται για το έργο «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Οικισμών Αμπελικού – Νεοχωρίου Δήμου Λέσβου», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στις 610.000 Ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου μέχρι και τις 18 Αυγούστου 2011.

Εντωμεταξύ, δημοπρατήθηκε την περασμένη Τρίτη 2 Αυγούστου 2011 το έργο «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Δήμου Μανταμάδου» προϋπολογισμού 2.550.000 Ευρώ. Ο ανάδοχος του έργου θα προκύψει μετά το πέρας της προθεσμίας τυχόν ενστάσεων με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου