Δημοπρατείται από τον Δήμο Λέσβου στις 30 Αυγούστου 2011 το έργο «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Αγίας Παρασκευής Ν. Λέσβου», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στο ποσό του 1.300.000 Ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου μέχρι και τις 25 Αυγούστου 2011.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου