Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: “Δημοτική οδοποιία Δήμου Λέσβου (από Πλωμάρι θέση άνθη έως φράγμα Σεδούντα)”
Ημερομηνία: 09.10.2012 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:

«Δημοτική οδοποιία Δήμου Λέσβου (από Πλωμάρι θέση άνθη έως φράγμα Σεδούντα)»

Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ.