Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: “Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου”
Ημερομηνία: 20.12.2011 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:

«Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου»

Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ.