Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης :

«Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)
στη θέση Σκαμνιούδα του Δήμου Ερεσού – Αντίσσης, Λέσβου»

Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ .