Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: “Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Πετσοφά”
Ημερομηνία: 31.07.2012 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:

«Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Πετσοφάς του Δήμου Καλλονής, Λέσβου»

Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ