Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης :

«Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)
στην θέση «ΤΡΑΠΕΖΑ» του Δημοτικού Διαμερίσματος Στύψης του Δήμου Πέτρας»

Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ .