Δημοπρατείται από τον Δήμο Λέσβου στις 19 Μαρτίου 2013 το έργο «Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης – Γενική Επισκευή – Αναδιαρρύθμιση Κτιρίου – Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου», ο προϋπολογισμός  του οποίου, ανέρχεται στο ποσό των 2.730.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Το εν λόγω έργο, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου