Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο :

«Αποκατάσταση ζημιών στο Γυμνάσιο Άντισσας»

Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ .