Δημοπρατείται από τον Δήμο Λέσβου στις 19 Μαρτίου 2013 το έργο «Προσθήκη κατ’ επέκταση Ισογείου Κτιρίου Τουαλετών στο Γυμνάσιο Πλωμαρίου», ο προϋπολογισμός  του οποίου, ανέρχεται στο ποσό των 146.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Το εν λόγω έργο, χρηματοδοτείται Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου