Ενός ακόμη έργου ενταγμένου στα Ολοκληρωμένα Αστικά, δρομολογείται η υλοποίησή, με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λέσβου και του Επιμελητηρίου Λέσβου και την υποβολή του για χρηματοδότηση στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Το έργο έχει τίτλο: «Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνεδριακού και εκθεσιακού χώρου στο Επιμελητήριο Λέσβου», συνολικού προϋπολογισμού 174.135,76 ευρώ.

Φορέας υλοποίησης-δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Λέσβου και κύριος του έργου το Επιμελητήριο Λέσβου.

Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της συνεδριακής και εκθεσιακής υποδομής του κτιρίου του Επιμελητηρίου Λέσβου, με τη δημιουργία μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων η οποία θα μπορεί να μετατρέπεται σε σύγχρονη συνεδριακή αίθουσα, χωρητικότητας 50-70 ατόμων, με αίθουσες εργαστηρίων και σεμιναρίων καθώς και σύγχρονο εκθεσιακό χώρο που θα φιλοξενεί εκθέσεις προβολής της πολιτιστικής, ιστορικής και παραγωγικής φυσιογνωμίας της περιοχής, στο ισόγειο του κτιρίου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου