Από τον Δήμο Λέσβου ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Λέσβου συμπεριλήφθη στους δικαιούχους Δήμους για τη δημιουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους.

Στην πρώτη τεχνική σύσκεψη που έγινε (κατόπιν προσκλήσεως) την Παρασκευή 4/11/2011 στην Θεσσαλονίκη συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Δήμου Λέσβου η κ. Αναστασία Αντωνέλη.

Θεματολογία  της πρώτης τεχνικής σύσκεψης ήταν:

  • Η παρουσίαση εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων των βασικών σημείων της Πρόσκλησης και των κρίσιμων παραμέτρων στις οποίες οφείλουν να ανταποκριθούν οι Δικαιούχοι Δήμοι για την ορθή υλοποίηση του Έργου.
  • Η παρουσίαση, εκ μέρους της ΕΕΤΑΑ, των βασικών βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν για την υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων και των αντίστοιχων Υποέργων.
  • Η παρουσίαση, εκ μέρους των Δικαιούχων Δήμων, της φάσης προετοιμασίας τους καθώς και των αποριών,  προκειμένου να προχωρήσουν στην εμπρόθεσμη υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων.

Η κυρία Αντωνέλη, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι το κόστος της βιωσιμότητας των  συγκεκριμένων δράσεων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων πρέπει να καλύπτεται μετά το πέρας της επιδοτήσεώς τους, από Εθνικούς πόρους και να μην μετακυλύεται το κόστος αυτό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αν πραγματική βούληση της  Ελληνικής πολιτείας είναι η συνέχισή τους, κάτι στο οποίο συμφώνησαν όλοι οι εκπρόσωποι των δικαιούχων Δήμων.

Από σήμερα ο Δήμος Λέσβου δια μέσου του Γραφείου Προγραμματισμού και της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ξεκινά έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να προλάβει ο Δήμος εντός ασφυκτικού χρονικού ορίου (μέχρι την Παρασκευή 11/11/2011), να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου