Από τον Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λέσβου, γίνονται γνωστά τα εξής:

Πολλοί σεισμοπαθείς κάτοικοι του Δήμου Λέσβου επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Πρόνοιας προκειμένου να μάθουν πότε θα γίνει η πληρωμή της αποζημίωσης οικοσκευών του σεισμού της 12ης  Ιουνίου 2017 που έπληξε το νησί μας.

Κατανοώντας την αγωνία τους, τους ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Λέσβου δεν έχει λάβει την αιτηθείσα προς εμάς χρηματοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται από το Δημόσιο Λογιστικό και τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες λειτουργίας ΟΤΑ. Ως Δημοτική Αρχή έχουμε προβεί σε μια σειρά εγγράφων, αιτούμενοι την χρηματοδότηση του Δήμου προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του επιδόματος αποζημίωσης οικοσκευών προς τους σεισμοπαθείς της 12ης Ιουνίου.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα μας αυτό, αν και το  πρώτο αίτημα μας- του κατ’ εκτίμηση ποσού, μιας και  οι αυτοψίες δεν είχαν ολοκληρωθεί, θυμίζουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων έληξε 10/8/2017-, εστάλη με αριθμ. πρωτ. 52910 την 4/9/2017.  Και περιμέναμε την άμεση εκταμίευση της χρηματοδότησης  έτσι όπως έγινε με την χρηματοδότηση του επιδόματος των 586,94 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται για την πληρωμή των δικαιούχων. Αντί αυτής, την 20/10/2017 με υπ’ αριθμ. πρωτ. 65480 μας ζητήθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο Πρόνοιας μια σειρά δικαιολογητικών, τα οποία και αποστείλαμε όταν ολοκληρώθηκε πλήρως η διαδικασία ελέγχου καταγραφής των ζημιών την 31/10/2017 με αριθμ. πρωτ. 67434. Και πάλι η χρηματοδότηση δεν ήλθε. Ακολούθησε η αποστολή δεύτερου εγγράφου- αιτήματος μας με αριθμ. πρωτ. 68708 την 3/11/2017 με χαρακτηρισμό Εξαιρετικά Επείγον, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέραμε σε αυτό ζητώντας την άμεση χρηματοδότηση και με απολογιστικό τρόπο να σταλούν όλα τα απαιτούμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά-στοιχεία, μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής της αποζημίωσης, όπως έγινε με το επίδομα των 586, 94 ευρώ, προκειμένου να κερδισθεί χρόνος. Όμως και πάλι η χρηματοδότηση δεν ήλθε. Έτσι 28/11/2017 και με αριθμ. πρωτ. 73371 ξαναστείλαμε τρίτο έγγραφο παρακαλώντας πλέον για την άμεση επιχορήγηση για τους λόγους που σε αυτό εξηγούμε.

Δυστυχώς η αλληλογραφία και ο χορός της γραφειοκρατίας συνεχίζεται. Και το λέμε αυτό γιατί επ’ ουδενί θέλουμε να πιστέψουμε  την λαϊκή παροιμία  «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει», στην περίπτωση μας βέβαια δεν μπορεί να ισχύσει το δεν «θέλει» αλλά πιθανά οι πλημμύρες στην Μάνδρα, Νέα Πέραμο και αλλού έκαναν την Κυβέρνηση να ρίξει αλλού το ενδιαφέρον της . Μέγα λάθος βεβαίως εάν ισχύει κάτι τέτοιο, μιας και δεν μπορεί να υπάρξει διαβάθμιση της άμεσης ανάγκης. Η ανάγκη είναι ανάγκη και δεν μπαίνει σε σειρά προτεραιότητας. Με νέο έγγραφο του το Υπουργείο στο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. Δήμου 73470 της Πέμπτης 30/11/2017, μας ζήτησε  νέα επιπρόσθετα  δικαιολογητικά τα οποία και στείλαμε με αριθμ. πρωτ. 74441 την 4/12/2017. ……..

 (επισυνάπτονται στο παρόν όλα τα έγγραφα αιτήματα μας).

Μέχρι σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2017 δεν έχει φτάσει στον Δήμο Λέσβου η αιτούμενη χρηματοδότηση που αφορά την πληρωμή αποζημίωσης οικοσκευών των σεισμοπαθών της 12ης Ιουνίου, παρά τα κατ’ επανάληψιν αιτήματα μας και τις φιλότιμες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και του κ. Τεντόμα.

Φυσικά ούτε  ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου  έχει λάβει το ποσό των 180.000 περίπου ευρώ που πλήρωσε, για την άμεση στέγαση και σίτιση των σεισμοπαθών για το διάστημα των 18 ημερών μετά τον σεισμό. ..

Ως εκ των ανωτέρω συνάγεται, δεν είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε τους δικαιούχους αποζημίωσης οικοσκευής για το πότε θα λάβουν το επίδομα αυτό. Από την πλευρά του Δήμου Λέσβου θα συνεχιστούν οι προσπάθειες πίεσης χρηματοδότησης του Δήμου για τον σκοπό αυτό, προκειμένου να το λάβουν οι δικαιούχοι.