Με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται στο κατάστημα που λειτουργούσε στο Δημοτικό Κήπο, επισημαίνουμε τα εξής:

Οι αυθαίρετες κατασκευές στο Δημοτικό Κήπο, ήταν έργα του επιχειρηματία που λειτουργούσε την επιχείρηση και ο οποίος δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του έναντι του Δήμου Λέσβου. Για αυτό το λόγο  ο Δήμος προέβη στις 25/11/2016 στην έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του επιχειρηματία. Κατά του πρωτοκόλλου αυτού,  αυτός άσκησε όλα τα ένδικα μέσα τα οποία του παρέχει ο νόμος. Μόλις όμως απορρίφθηκε η σχετική αίτηση  αναστολής εκτέλεσης του πρωτοκόλλου αποβολής του, αυτός προέβη στο βανδαλισμό των εγκαταστάσεων του Κήπου, που αποτελεί  περιουσία των δημοτών.

Μετά την παραλαβή του Δημοτικού Κήπου από τις υπηρεσίες του Δήμου, πράγμα το οποίο  συντελέστηκε σήμερα με τρόπο νόμιμο, ο Δήμος Λέσβου θα προβεί σε κάθε επιβεβλημένη ενέργεια, ώστε ο Κήπος να αποδοθεί και πάλι στη χρήση των δημοτών, που πράγματι έχουν πολλά να θυμούνται από το παρελθόν και να αποτελέσει και πάλι σημείο αναφοράς.