Ο Β΄ Κύκλος Επιμορφωτικών Προγραμμάτων της Δράσης “Εκπαίδευση και Υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες”, βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλα τα νησιά όπου έχει Τμήματα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ολόκληρο το πρόγραμμα των επιμορφωτικών προγραμμάτων εδώ