Οι Ανταποκριτές Ο.Γ.Α. Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης και Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών, ενημερώνουν τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης και Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών , ότι το γραφείο Ανταποκριτών θα εξυπηρετεί πλέον από 2 Ιουλίου 2014, μόνο κάθε Τετάρτη από 15.00 έως 17.00 .

 

Οι ανταποκριτές Ο.Γ.Α.

Δ.Κ. Μυτιλήνης & Τ.Κ. Αλυφαντών