Από τον  Οργανισμό «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου» ανακοινώνεται ότι:

Ο Οργανισμός μας, ως ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ από πλευράς Δήμου, υπό κρίσιν δικαιούχος του Προγράμματος  «δωρεάν διανομής τροφίμων  στους απόρους της χώρας – Πρόγραμμα Ε.Ε. », θα εκδώσει Δελτίο Τύπου με το οποίο θα ενημερώνει τους πολίτες- ωφελουμένους, για τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και την ημερομηνία κατάθεσης τους κατά τόπους,    όταν θα λάβει την απόφαση έγκρισης δικαιούχου από την Αρμόδια Αρχή.

Οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση που αφορά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος από τον Οργανισμό, δεν υφίσταται, εφόσον  ΔΕΝ έχουμε λάβει έγκριση δικαιούχου ως φορέας ΟΤΑ.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου