Επειδή δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα για το Κ.Ε.Α., σας ενημερώνουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία επίσημη πληροφόρηση. Όποιες πληροφορίες υπάρχουν, τις αντλούμε και εμείς μέσα από διάφορα site και τα ΜΜΕ., τα οποία αναφέρουν ότι η κατάθεση των αιτήσεων θα αρχίσει μετά τις 20/1/2017. Έτσι, έχουμε μία εικόνα διαβάζοντας τις διάφορες πληροφορίες και συγκρίνοντας με την προηγούμενη εγκύκλιο, αλλά σαφέστατα δεν μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα .

Ζητάμε την κατανόηση των συμπολιτών μας.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

των Κ.Ε.Π Δήμου Λέσβου

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ