Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016, στην υπερσύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Καλλονής, η εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας και ο απολογισμός της πενταετούς δράσης του Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι και Σύμβουλοι Δημοτικών &Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και αρκετοί δημότες, ενώ την βασιλόπιτα ευλόγησε ο π. Παναγιώτης Ιωακείμ.

Ο Συντονιστής του Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου, Προκόπης Σινάνης, στον απολογισμό των πεπραγμένων του Δικτύου, επισήμανε τη συμβολή του στην ορθότερη λειτουργία των Κοινοτήτων μέσα από πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, στο Δήμο Λέσβου, στο Υπουργείο Εσωτερικών , αλλά και γενικότερα σε διάφορους φορείς, για ζητήματα που αφορούν τους κατοίκους του νησιού μας.

Συγκεκριμένα, έγινε λόγος για απλούστευση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, την διεύρυνση των κωδικών αυτής, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβούλια, τις τροποποιήσεις στον Καλλικράτη μετά από εμπεριστατωμένες προτάσεις του Δικτύου, ζητήματα που απασχολούσαν το Δίκτυο επί χρόνια.

Αναφέρθηκε ακόμη στην αγαστή συνεργασία με διάφορους φορείς της Λέσβου και την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων που αφορούν την τοπική οικονομία, τη Δημόσια Διοίκηση, το προσφυγικό, την προώθηση των Λεσβιακών προϊόντων κ.α. καθώς και σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκαν από το Δίκτυο.

Τέλος, ο Συντονιστής του Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου, επεσήμανε ότι στον προγραμματισμό δράσεων του Δικτύου, περιλαμβάνονται και άλλες διεκδικήσεις που μέχρι τώρα δεν έχουν υλοποιηθεί, όπως η τεχνική υποστήριξη των Κοινοτήτων , η περαιτέρω οικονομική τους αυτοτέλεια, αλλά και επιπλέον τροποποιήσεις στον Καλλικράτη τόσο σε θεσμικό όσο και σε χωροταξικό επίπεδο.

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, αφού ευχαρίστησε τους Προέδρους και τα μέλη των Κοινοτήτων για τη γόνιμη συνεργασία, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής στα χωριά και δεσμεύθηκε για ακόμη καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία στα θέματα της καθημερινότητας, αλλά και στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση μικρών και μεγάλων έργων υποδομής.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Κώστας Κατσαρός, ο οποίος, μεταξύ άλλων, έκανε αναλυτική ενημέρωση για το θέμα της πάγιας προκαταβολής, η οποία σε αντίθεση με το παρελθόν θα κατανεμηθεί ημερολογιακά σε τέσσερις ισόποσες δόσεις και με διευρυμένο τον μηχανισμό διοικητικής υποστήριξης διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής.

Λαμβάνοντας το λόγο μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου και Πρόεδροι Κοινοτήτων, μεταξύ άλλων, εξήραν το έργο του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Γιώργου Κατζανού, ο οποίος με πολύπλευρες παρεμβάσεις, που πολλές φορές ξεπερνούν και τα όρια των καθηκόντων του, έδωσε και δίνει καθημερινά λύσεις σε ζητήματα καθημερινότητας, τα οποία απασχολούσαν επί χρόνια τις Κοινότητες.

Επίσης, τέθηκαν από Προέδρους διάφορα ζητήματα, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και μερικά από αυτά, όπως δεσμεύθηκε ο Δήμαρχος θα συζητηθούν σε επόμενη κοινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου και του Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου.