Δεδομένου ότι τα θέματα της ΔΕΔΑΠΑΛ έχουν απασχολήσει επανειλημένα τα λεσβιακά ΜΜΕ, σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ορκωτών λογιστών, ο οποίος αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση της ΔΕΔΑΠΑΛ, κατόπιν και του σχετικού αιτήματος του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου. Ο έλεγχος, όπως είναι γνωστό, αφουρούσε την κυλιώμενη χρήση 2015 και ειδικότερα τον έλεγχο των συμβάσεων με τις Μ.Κ.Ο. Τις σχετικές εκθέσεις σας επισυνάπτουμε.

Αναλυτικά :