Δελτίο τύπου για το πλανόδιο εμπόριο

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λέσβου, κ. Ιωάννης Βατός , ανακοινώνει την παράταση υποβολής των δικαιολογητικών έως και τις 31 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, για την 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΥΠΟΥ Β’, με αριθμό πρωτοκόλλου 94630/14-11-2013 και ΑΔΑ:ΒΛ1ΕΩΛΦ – ΠΦΔ .

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου