Ο Οργανισμός «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» είναι και για την προσεχή σχολική χρονιά 2014- 2015 δικαιούχος του Προγράμματος «Εναρμόνιση στην Οικογενειακή και Επαγγελματική Ζωή» . Ως εκ τούτου, οι γονείς που ενδιαφέρονται για την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους από Πέμπτη 25/7 μέχρι και 4/8/2014 και ώρα 14:00, στην ΕΕΤΑΑ- Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης .

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ .