Από το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου ανακοινώνεται ότι :

Στη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ από 02.10.2013 έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων- απορριπτέων του προγράμματος διανομής τροφίμων περιόδου 2013-2014 , σύμφωνα με τον έλεγχο που έκανε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σε ότι αφορά τους απορριπτέους και έχοντες δικαίωμα ένστασης , ζητήσαμε διευκρινίσεις για τη διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τον τόπο κατάθεσης των ενστάσεων από τη ΔΑΟΚ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ από 03.10.2013 και μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει απάντηση.

Σαν καταληκτική ημερομηνία ενστάσεων έχουν ορίσει την ασφυκτική προθεσμία της 08.10.2013 .

Για περισσότερες διευκρινίσεις, λόγω και της δικής μας ελλιπούς ενημέρωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην αρμόδια ΔΑΟΚ στο τηλ. 2251046674.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου