Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πληθύνει οι καταγγελίες για βάναυση μεταχείριση μικρών ζώων. Ως βάναυση μεταχείριση, νοείται και η κράτηση των εν λόγω ζώων σε άθλιες συνθήκες ή η μεταχείρισή τους με τρόπους που δεν αρμόζουν στους κατοίκους μιας ανεπτυγμένης ευρωπαϊκής χώρας.

Εκτός των άλλων, ο λόγος γίνεται και για τα λεγόμενα «Βαρελόσκυλα», σκυλιά τα οποία κρατούνται σε άθλιες συνθήκες, καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο, πέραν της αρνητικής δημοσιότητας που έχει επιφέρει στη Λέσβο και συγκεκριμένα για τον τουρισμό και τους κατοίκους του Δήμου μας, αποτελεί και σοβαρότατο αδίκημα που σύμφωνα με τον ν. 4039/12 «Για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση για κερδοσκοπικό σκοπό» επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του παραπάνω Νόμου, προβλέπεται ότι «Κακοποίηση, βασανισμός, κακή και/η βάναυση μεταχείριση ζώου και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’αυτού» τιμωρείται με πρόστιμο έως και 30.000 € για κάθε ζώο και κάθε περιστατικό, καθώς και με τουλάχιστον ένα (1) έτος φυλάκιση.

Σεβόμενοι τον κόπο των κτηνοτρόφων της Λέσβου και γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αναλογιζόμενοι το κόστος που ενέχει η κακομεταχείριση των ζώων για τον τουρισμό αλλά πάνω απ’όλα με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε πράξεις που μας προσβάλλουν όλους ως ανθρώπους, είμαστε υποχρεωμένοι, εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερών, να προβούμε στην εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4039/12, όπου απαιτείται, είτε πρόκειται για τα λεγόμενα «Βαρελόσκυλα» είτε για οποιαδήποτε άλλη πράξη κακοποίησης ή κακομεταχείρισης ζώων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η πιθανή απελευθέρωση των «Βαρελόσκυλων» από τους ιδιοκτήτες τους, δεν αποτελεί λύση (αφού έχουμε ήδη προχωρήσει στην καταγραφή των εν λόγω ζώων), και ότι σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του παραπάνω Νόμου. Αντ’αυτού, προτείνεται η τοποθέτηση οικίσκων κατάλληλων για την προστασία των ζώων.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου