Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Βατό και τον Αντιδήμαρχο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Τεχνολογίας και Πληροφορικής Γιάννη Τσακίρη αναχώρησαν σήμερα, Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011, για τη Σύρο προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ΔΑΦΝΗ και το Ευρωπαϊκό – Διαμεσογειακό Συνέδριο με θέμα «Το Σύμφωνο των Νησιών και ο ρόλος των Νησιωτικών Αρχών στον Ενεργειακό Σχεδιασμό.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των νέων ευκαιριών και προκλήσεων που παρουσιάζονται για τις νησιωτικές περιοχές από το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο στον τομέα του αειφόρου ενεργειακού σχεδιασμού καθώς και της χρήσης μοχλευόμενων πόρων για την υποστήριξη ενεργειακών επενδύσεων τα επόμενα χρόνια. Με τη συμμετοχή στο Συνέδριο προσδοκάται η προσπόριση τεχνογνωσίας σε ζητήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εκμετάλλευσης προγραμμάτων αμέσου αποδόσεως οικονομικής ωφέλειας για τον Δήμο μας.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου