Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης
μετά την 01.09.2019

 

 • Χατζηγιάννης Δημοσθένης, Πρόεδρος Δ.Σ..
 • Ανδριώτης-Κωνστάντιος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Δ. Σ..
 • Ζερβού Μαρία, Γραμματέας Δ.Σ..

 

 • Κύτελης Ευστράτιος, Δήμαρχος & Επικεφαλής παράταξης «Δύναμη Ενότητας στο Δήμο Μυτιλήνης».
 • Αλεξανδρή Δήμητρα, Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ομογένειας, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής.
 • Άνεμος Ιωάννης, Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Βάλεσης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Βαρβαγιάννης Δημήτριος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τη Δ. Ε. Πλωμαρίου, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής.
 • Γιαννάκα-Βασιλούδη Εριφύλη, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Δαγκλής Ευστράτιος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής.
 • Κουνέλλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος Πρασίνου & Δ. Ε. Λουτρόπολης Θερμής, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Μανούσος Παράσχος, Αντιδήμαρχος Δ. Ε. Γέρας, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής.
 • Τζιμής Ευστράτιος, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Δόμησης & Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής.
 • Τσακύρης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Φλώρος Γεώργιος, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής.
 • Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος.
 • Φραντζέσκος Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Οδοποιίας & Δ. Ε. Αγιάσου, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Χαραλάμπους Συμεών, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τη Δ. Ε. Ευεργέτουλα, Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 • Μαμάκος Μιχαήλ, Επικεφαλής παράταξης «Αλλάζουμε τον τόπο μας» & Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής.
 • Βατός Ιωάννης, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Βουνατσής Θεόδωρος, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής.
 • Χοχλάκα Βασιλική.

 

 • Χιωτέλλη Εριφύλη, Επικεφαλής παράταξης «Με πυξίδα τον πολίτη» & Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Ανδρεαδέλλη Βασιλική, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής.
 • Μαλλιαρός Δημήτριος.

 

 • Τσιριγώτη Νίκη, Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Μυτιλήνης» & Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής.
 • Βαλάκος Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Κόμβος Ευστράτιος, Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 • Αστυρακάκης Κωνσταντίνος, Επικεφαλής παράταξης «Επανεκκίνηση».
 • Κατζανός Γεώργιος.
 • Ψωμάς – Ατσίδης Θεόδωρος.

 

 • Ζαφειρίου Παναγιώτης, Επικεφαλής παράταξης «Η Λέσβος όπως της αξίζει».
 • Ανδριώτου Μυρσίνη.