Δημοτικό Συμβούλιο

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης
μετά την 01.09.2019

 

Χατζηγιάννης Δημοσθένης, Πρόεδρος Δ.Σ. .
Ανδριώτης-Κωνστάντιος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Δ. Σ. .
Ζερβού Μαρία, Γραμματέας Δ.Σ. .

 

Κύτελης Ευστράτιος, Δήμαρχος & Επικεφαλής παράταξης «Δύναμη Ενότητας στο Δήμο Μυτιλήνης» .
Αλεξανδρή Δήμητρα, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής .
Άνεμος Ιωάννης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τη Δ. Ε. Αγιάσου, Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
Βάλεσης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
Βαρβαγιάννης Δημήτριος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τη Δ. Ε. Πλωμαρίου, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής .
Γιαννάκα-Βασιλούδη Εριφύλη, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
Δαγκλής Ευστράτιος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής .
Κουνέλλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος Πρασίνου & Δ. Ε. Λουτρόπολης Θερμής, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
Μανούσος Παράσχος, Αντιδήμαρχος Δ. Ε. Γέρας, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής .
Τζιμής Ευστράτιος, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας & υπηρεσίας Δόμησης, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής .
Τσακύρης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
Φλώρος Γεώργιος, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής .
Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος .
Φραντζέσκος Μιχαήλ, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την Πολιτική Προστασία και την Αγροτική Οδοποιία, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
Χαραλάμπους Συμεών, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τη Δ. Ε. Ευεργέτουλα, Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

 

Μαμάκος Μιχαήλ, Επικεφαλής παράταξης «Αλλάζουμε τον τόπο μας» & Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής .
Βατός Ιωάννης, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
Βουνατσής Θεόδωρος, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής .
Χοχλάκα Βασιλική .

 

Χιωτέλλη Εριφύλη, Επικεφαλής παράταξης «Με πυξίδα τον πολίτη» & Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
Ανδρεαδέλλη Βασιλική, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής .
Μαλλιαρός Δημήτριος .

 

Τσιριγώτη Νίκη, Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Μυτιλήνης» & Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής .
Βαλάκος Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
Κόμβος Ευστράτιος, Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

 

Αστυρακάκης Κωνσταντίνος, Επικεφαλής παράταξης «Επανεκκίνηση» .
Κατζανός Γεώργιος .
Ψωμάς – Ατσίδης Θεόδωρος .