Αντιδήμαρχοι

Όνοματεπώνυμο: Μουτζούρης Δημήτριος

 

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος Έργων Αυτεπιστασίας

 

Σύντομο Βιογραφικό: -

 

Πλήρες Βιογραφικό: -

 

Επικοινωνία: -