Αντιδήμαρχοι

Όνοματεπώνυμο: Κυριαζής Γεώργιος

 

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Παρασκευής

 

Σύντομο Βιογραφικό: -

 

Πλήρες Βιογραφικό: -

 

Επικοινωνία: -