Αντιδήμαρχοι

Όνοματεπώνυμο: Κουνιαρέλλης Ηλίας

 

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

 

Σύντομο Βιογραφικό: -

 

Πλήρες Βιογραφικό: -

 

Επικοινωνία: -