Αντιδήμαρχοι

Όνοματεπώνυμο: Κουμαράς Αντώνιος

 

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Ερεσού - Άντισσας & Πέτρας

 

Σύντομο Βιογραφικό: -

 

Πλήρες Βιογραφικό: -

 

Επικοινωνία: -