Αντιδήμαρχοι

Όνοματεπώνυμο: Κατράνης Νικόλαος

 

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

Σύντομο Βιογραφικό: -

 

Πλήρες Βιογραφικό: -

 

Επικοινωνία: -