Αντιδήμαρχοι

Όνοματεπώνυμο: Γυμνάγος Προκόπιος

 

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος Δημοτικών ενοτήτων Γέρας και Πλωμαρίου

 

Σύντομο Βιογραφικό: -

 

Πλήρες Βιογραφικό: -

 

Επικοινωνία: -