Αντιδήμαρχοι

Όνοματεπώνυμο: Γιαβάσης Ευάγγελος

 

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Καλλονής

 

Σύντομο Βιογραφικό: -

 

Πλήρες Βιογραφικό: -

 

Επικοινωνία: -