Αντιδήμαρχοι

Όνοματεπώνυμο: Βουνάτσος Γιώργος

 

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγιάσου και Ευεργέτουλα

 

Σύντομο Βιογραφικό: -

 

Πλήρες Βιογραφικό: -

 

Επικοινωνία: -