Αντιδήμαρχοι

Όνοματεπώνυμο: Βατός Ιωάννης

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής & Πολιτικής Προστασίας - Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύντομο Βιογραφικό: -

 

Πλήρες Βιογραφικό: -

 

Επικοινωνία: -