Αντιδήμαρχοι

Όνοματεπώνυμο: Αστυρακάκης Κωνσταντίνος

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού

Σύντομο Βιογραφικό: -

 

Πλήρες Βιογραφικό: -

 

Επικοινωνία: -